หมวดหมู่: Blog

F3AR

มีแหล่งข้อมูลที่พนักงานได้เพิ่มเข้าไปในเกมและมีหน้าคำแนะนำ หน้าคำแนะนำเหล่านี้แจ้งให้ผู้เล่นทราบถึงความท้าทายเฉพาะที่สามารถแก้ไขได้ด้วยอักขระเฉพาะ ตลอดจนการใช้มาโครและลำดับปุ่ม

The Mod chips

The Mod chips myth – Why You Should Not Use Modchips to Mod Your XBOX
If you’re like me, then you’d prefer not to mess around with game console hardware. Not just to say that it’s complicated but because you know that $100 doesn’t really buy a lot of XBOX games, right? Yes, I know that it adds up pretty fast but really, is it worth it?